Curs de Nou Monitor Català d’Handbol

Curs de Nou Monitor Català d’Handbol

 1. Convocatòria

La Federació Catalana d’Handbol a través de l’Escola de Tècnics, convoca el curs:

CURS DE NOU MONITOR CATALÀ D’HANDBOL

Amb l’autorització de l’Escola Nacional d’Entrenadors de la Real

 

 1. Data i lloc

El curs es realitzarà segons els calendaris establerts .

Abans de l’inici del curs s’informarà als alumnes dels horaris i calendari amb la distribució d’assignatures.

 

La part no presencial de les assignatures es realitzarà utilitzant com a espai interactiu el Campus Virtual Moodle, de la manera que el professorat cregui oportú.

El material didàctic i les activitats a realizar estarán penjats en el curs corresponent a:

www.interacciona21.com/campus

 

 1. Requisits

Podran inscriure’s al curs les persones que reuneixin els següents requisits:

 1. Tenir 16 anys complerts
 2. Estar en possessió del Títol de Gradua en Educació secundària Obligatòria o titulació acadèmica equivalent.

 

 

 1. Inscripcions

Els alumnes que es vulguin inscriure en aquest curs han de realizar una transferència bancària al número de compte ES53 0081 7020 21 0001316042.

L’import total del cursé s de  DOS-CENTS TRENTA EUROS (230 €), no inclou l’expedició del títol.

Els alumnes han d’enviar l’imprès d’inscripció adjunt a aquesta comunicació al correu electrònic: info@nitrohandball.com

El darrer dia per a realizar les inscripcions és el dia 30 de juliol.

 

 1. Faltes d’assistència:

Els alumnes tenen l’obligació d’assistir a totes les clases que composen el curs. Noomés es permitían les faltes justificaddes en un número mai superior al 10% de la càrrega lectiva del curs i que no suposin faltar a la totalitat de la càrrega horària d’una asignatura.

 

 1. Convocatòria per als alumnes suspesos.

Si l’alumne ha estat declarat NO APTE després d’haver assistit a les clases de l’àrea corresponent, será cridat a una convocatoria extraordinària en el plaç i forma que cregui oportú ñ¡Escola de Tècnics de la Federació Catalana d’Handbol.

 

 1. Obtenció del títol de Nou Monitor Català d’Handbol

Després de realizar el curs l’alumne haurà de superar un període de pràctiques de 150 hores.

 

 

 

 1. Càrrega lectiva del Curs:

 

ASSIGNATURA HORES PRESENCIALS HORES NO PRESENCIALS TOTAL ASSIGNATURA
BLOC COMÚ
Fonaments Biològics 8 7 15
Àrea del Comportament i l’Aprenentatge 6 4 10
Teoria i Pràctica de l’Entrenament Esportiu 8 7 15
Organització i Legislació de l’Esport 5 5
22 23 45
BLOC ESPECÍFIC I COMPLEMENTARI
Didàctica de la Iniciació a l’Handbol 20 5 25
Formació Tècnico-Tàctica (Defensiva-Ofensiva) 20 5 25
Regles de Joc 4 2 6
Història de l’Handbol 4 4
Seguretat i Higiene a l’Esport 6 4 10
Àrea de Desenvolupament Professional 5 5
50 25 75
TOTAL DEL CURS 72 h 48 h 120 h

 

 

 

 

 

 1. Compensació d’assignatures:

En funció de la titulació específica relacionada amb l’Activitat Física i l’Esport, l’Escola de Tècnics estableix la següent:

 

Seminari Bàsic d’Entrenador d’Handbol

Estarán excempts de realizar del bloc específic l’assignatura Didàctica de l’ensenyança de l’Handbol. Fonaments de la Tècnica i la Tàctica.

 

Seminari Cadet-Juvenil-Sènior

La compensació d’assignatures es realitza al Curs d’Entenador Català d’Handbol  (Territorial), ja que el contingut de les assignatures té correspondencia a aquest curs.

 

Llicenciats en Educación Física i l’Esport o en Ciències de l’Educació Física i l’Esport

Estarán excempts de realizar tot el bloc comú: fonaments biològics, Àrea del Comportament i de l’Aprenetatge, Teoria i Pràctica de l’Entrenament i Organització i Legislació de l’Esport.

 

Diplomat en Educació Física o Mestre especialista en Educació Física

Estarán excemps de realizar les assignature: Fonaments Biològics i Comportament i Aprenentatge.

 

Tècnic en Conducció d’Activitats Físiques en el Medi natural

Estarán excempts de cursar l’àrea de Fonaments Biològics

 

Llicenciats en Medicina, Diplomats universitaris en Infermeria o altres titulacions equivalents a les anteriors

Estaran excempts de cursar l’Àrea de Fonaments Biològics

 

Llicenciats en Psicologia, Psicopedagogia, Ciències de l’Educació o qualsevol titulació equivalent

Estaran excempts de cursar l’Àrea de Comportament i Aprenentatge

 

Altres convalidacions

Qualsevol altra titulació serpa considerada a efectes de compensació i será valorada per l’Escola de Tècnics de la Federació Catalana d’Handbol.

 

 1. Àmbit d’aquest curs.

Aquest curs té validesa Federativa, és a dir, permetrà que les persones que el realitzin i disposin de la titulació, pugin tenir la llicència federativa que els permeti entrenar en les categories corresponents.

Les assignatures d’aquest curs no es convaliden ni tenen validesa acadèmica en els cursos de la formació oficial.

 

 1. Aplaçament o anul·lació del curs.

L’Escola de Tècnics de la Federació Catalana d’Handbol i NitroHandball es reserven el dret d’aplaçar o suspendre aquest curs abans del seu inici si el total d’alumnes que formalitzin la inscripció no supera el número de 20 alumnes.

Els alumnes inscrits serán ionformats per correu electrònic de la seva anula·lació o aplaçament en el momento que es produeixi i de forma inmediata s’iniciaran els tràmits de devolució de l’import abonat.

 

Per a més información contactar amb:

info@nitrohandball.com

 

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Puedes utilizar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!

Continuar leyendo